www.uniunea-epigramistilor.ro

Caricaturi Costel Pătrășcan:

Contor vizite:

Flag Counter       Despre Uniunea Epigramiștilor din România


        Uniunea Epigramiştilor din România, numită în continuare U.E.R., este forma de organizare instituţionalizată a scriitorilor epigramiști din ţară şi a celor de limbă română de pretutindeni.

        U.E.R. este rezultatul dezvoltării şi al afirmării epigramei ca gen literar sui-generis şi al existenţei unui număr mare de creatori de epigramă. U.E.R. asigură membrilor un cadru adecvat de exprimare şi afirmare, apără drepturile de autor, identifică, atrage şi sprijină tinerele talente, stimulează colaborarea, schimbul de experienţă şi spiritul de competiţie. Totodată, U.E.R. reprezintă şi apără interesele colective în faţa instituţiilor statului sau a altor asociaţii literare, pe plan intern şi internaţional.

        Uniunea Epigramiştilor din România, colaborează cu alte societăți, asociații, fundații și alte organizații nonguvernamentale din țară și din străinătate cu instituții culturale, artistice, de învățământ cu sistemul mass media.

        Uniunea Epigramiştilor din România (U.E.R.) a luat ființă prin Actul de Constituire din 10 august 1990, întocmit la cea de a 15-a întâlnire a epigramiștilor din toată țara ce a avut loc la Casa de Cultură a municipiului Brăila.

        Prin Sentinţa civilă nr. 2322 din 13 decembrie 1990 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 2347/PJ/1990 a fost admisă cererea de înscriere ca persoană juridică a Uniunii Epigramiştilor din România, în temeiul prevederilor Decretului-Lege nr. 8/1989, ale Decretului nr. 31/1954 și ale Legii nr. 21/1923.

        U.E.R. este înregistrată la nr. 173 din 30.01.2003 în Registrul Special privitor la Asociaţii, Fundaţii şi Federaţii, în temeiul O.G. nr. 26/2000, cu nr. 16/D/2003.

        Prin Încheierea din 14.08.2015 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, dată în dosarul nr. 86655/299/2015, a fost admisă cererea de modificare a sediului inițial al U.E.R. în București, str. Pictor C. Stahi nr. 6, sector 1, urmare Hotărârii Adunării Generale a U.E.R. din anul 2015.

        Modificarea a fost operată în Registrul Special privitor la Asociaţii, Fundaţii şi Federaţii, fiind eliberat Certificatul din 16.11.2015.

        Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis CIF 34954708 din 02.09.2015, cu domiciliul fiscal al U.E.R. în București, str. Pictor C. Stahi nr. 6, sector 1, conform Certificatului seria A nr. 1002148 din 02.09.2015.

        Uniunea Epigramiştilor din România (U.E.R.) are deschis contul IBAN nr.
RO77 PIRB 4213 76905800 1000, deschis la First Bank, Sucursala Giurgiului, Bucureşti.

        Cotizația pentru anul în curs este:
- pentru membrii salariați sau în activitate: 50 lei/an;
- pentru pensionari sau membri care obțin venituri sub salariul minim: 25 lei/an.


www.uniunea-epigramistilor.ro © Grigore Cotul | Laurențiu Ghiță | Florin Rotaru. Toate drepturile rezervate.